Vin & mat
Skribent Frida
Jan 07, 2014

Nya Zeeland


Historia


Vinvärlden fick upp ögonen för Nya Zeeland under 1980-talet då det första Sauvignon Blanc vinerna nådde marknaden med smaker som inte kunde efterliknas på någon annan plats. Idag är Sauvignon Blanc den mest odlade druvan i New Zealand. En avgörande faktor är kvaliteten som påverkas av klimatet som är oerhört svalt, då stilla havet fläktar med kalla vindar och bergen som jämnt reglerar regnmolnen. Klimatet är således maritimt, fuktigt, som tillsammans med magra jordar eller mycket regn ökar blad och skott utväxten. Ibland måttligt med regn som ger bra växtkraft som ibland blir kritiskt om för mycket regn, speciellt under mognadsperioden. Täta vinbuskar tenderar att skugga löven och druvorna innanför busken vilket ger gröna toner samt försenar mognaden, vinbuskarna lider av för hög vigör som ger obalans mellan frukt och skott mognaden. Det var under 80talet som Canopy management blev allt vanligare vilket ökade kvaliteten på vinet som då uppmärksamdess.

En ny vinregion på världskartan


Marlborough är den kändaste regionen för Sauvignon Blanc och står för hälften av allt vin som görs i Nya Zeeland. Här är det de långa dagarna, de svala nätterna och mycket sol som bidrar med att druvorna kan få en lång mognad utan att förlora syran. Marlborough är en floddal med en silt och grus jordmån med de bästa platserna på de mer steniga och magra jordarna som ger bättre dränering och minskar växtligheten. Marboroughs segertåg tog sin början under den kvalitativa utveckling under 80-talet med vinproducenten Hunter’s wines som introducerade regionen internationellt. Hunter’s wines van guld år 1986, 87 och 88, på Sunday Times Vintages Festival U.K . Även Cloudy Bay’s uppmärksamdes under 80-talet och blev den stora ikon den är idag. Internationella investerare var snabba med att se potentialen för regionen och dess viner. Idag stiger antalet enskilda vinmakare som odlar och tillverkar sitt eget vin, de är dessa som står för kvalitativa viner. Producenterna hyllas, inte terroiren vilket betyder att vinmakningen står i fokus. Dock tenderar de kontrakterade vingårdarna att bevattna för hårt då de får betalt per ton druvor medans de enskilda vinmakarna har sitt ryckte att upprätthålla.

Ett problem uppstår


Problemet som nu har uppstått är att ett överskott av druvor har påverkat priset som i sin tur påverkar Nya Zeelands anseende. På 1980 talet skedde samma sak för Tyskland med Riesling som blev ratad av konsumenterna av sin översvämning av marknaden. Nya Zeelands vinskörd har ökat med 200 % på tio år med toppåren 2008 och 2009 vars skördeutaget uppsteg 285 000 ton vardera; i kontrast ökade skördearealen mellan år 2003-2008 med 14200 hektar till cirka 30000 hektar. Problemet ligger i att överskottet har fått vissa producenter att sälja vin billigare för att bli av med det. Samtidigt ökar exporten och hela Marlboroughs vinodlingsareal är redan beväxt. Det öppnas upp en ny marknad för viner av lägre kvalitet med således nya kunder, detta kan ses då exporten av vin ökade år 2009 med 34 % till 130 000 miljoner liter. Den nya lågpris marknaden har gett 2 miljoner nya kunder som har ett högt anseende av Nya Zeeländskt vin.

Problemet går att lösa


Nu är det upp till Nya Zeeland att säkra sina två största exportkällor, UK och Australien genom att inte sänka priserna för hårt, då detta kan svämma över marknaden, utan de måste vara återhållsamma samt måste individuella vingårdar skapa märkes säregenhet. De låga priserna har redan drivit vissa vingårdar i konkurs och år 2010 var cirka 150 hektar vingårdsareal uppe för försäljning. Värdet för vingårdarna hade sjunkit mellan år 2007 – 2010 med cirka $100 000. Priserna sjönk även år 1985 och 1986 efter en för stor skörd år 1983 samt på grund utav den snabbt växande vingårdsarealen, detta utan större konsekvenser.

Marlborughts stora framgång låg till en början i ett utbud av unika Sauvignon Blanc viner med en grönska i tonerna och en hög kvalitet, vilket kom från klimatet. En långsam mognad anses ge druvor av bättre kvalitet och magra jordar ger högre koncentration till druvorna vilket ökar kvaliteten. Samt de människor som valde att framhäva detta i sina viner. Den ökade kvaliteten under 80-talet tillsammans med en unik stilen ökade efterfrågan. Internationella investerare var snabba med att förstå potentialen i vinerna vilket ledde till mer pengar i omlopp som i sin tur ökade växtkraften för regionen. Det blev en framgångssaga när utbudet var lägre än efterfrågan vilket ökade priserna. Tillslut tog drömmen slut när odlingsarealen var täkt och då det fans mer druvor än vad kooperativen behövde samt då det fans mer vin än vad som efterfrågades av importörer. I Australiens fall blev det svårt att kontrollera, speciellt då deras anseende hade sjunkit för de kvalitativa vinerna. Så blev det inte i Nya Zeelands fall. Det lägre priset och bulkvinet öppnade en ny marknad som ökade exporten och gav 2 miljoner nya kunder som fortfarande hade ett högt anseende av New Zeeländskt vin. Exporten är beräknad till att öka och möter då utbudet. Då all vingårdsareal redan är planterad så borde problemet försvinna med tiden.

Visserligen är detta inte en beständig lösning på långsikt, även fast märket Nya Zeeland har klarat sig kan det under en längre bulkvinshandel bli befläckat. Det är därför otroligt viktigt för vinmakarna att höja priserna och sänka utbudet så de inte översvämmar konsumenten; vilket kan göras genom att höja exporten genom antingen leta sig mot flera exportländer eller genom att öka utbudet och med det exporten. Det är viktigt för vinmakarna att planera en märkesstrategi som vinner förtroende gentemot konsumenten samt står ut på den internationella marknaden. Marlborught kommer leva vidare frågan är bara om de kan bevara Sauvignon Blancs framgångssaga eller om de blir som med Tyska Riesling som översvämmande den brittiska marknaden. Då Nya Zeeland inte har samma kapacitet samt redan planterat all vinodlingsbar mark, verkar detta inte vara ett problem, speciellt då kunderna i lågpris marknaden anses ha en god syn på Nya Zeelänskt vin.

 

Lär dig mer om vin på våra populära vinprovningar

Rekommenderat

BETLANINGSALTERNATIV

HANDLA SÄKERT

FÖLJ OSS